Inaktivera bakgrundsljus

Tryck och håll ned på både SETUP och lampknappen tills DEV., TV- och AVP-indikatorerna på fjärrkontrollen blinkar grönt, Släpp därefter knapparna.

Bakbelysningsfunktionen kan aktiveras genom att upprepa steg 1 medan bakbelysningsfunktionen är avstängd.

Tillbaka upp