Avbryta panellås-funktionen

Tryck på Power Button samtidigt som du håller BACK och ENTER nedtryckta och enheten är i standby-läge.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “FP LOCK Flower Mark Off”.

( Flower Mark För närvarande inställt läge.)

Tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.

Panellåsfunktionen avbryts.

Även om panellåsfunktionen är aktiverad kan du använda fjärrkontrollen för att styra enheten.

Tillbaka upp