Uppspelning av DVD/Blu-ray Disc-spelare

Nedan beskrivs hur du ska göra för att spela DVD-spelare/Blu-ray-spelare.

Förbered för uppspelning.
Sätt på TV:n, subwoofern och spelaren.
Ställ in TV:ns ingång till den här apparaten.
Tryck på POWER  Power Button för att slå på strömmen.
Tryck på DVD eller Blu-ray för att växla till ingångskällan med spelaren som ska användas för uppspelning.
Uppspelning av DVD- eller Blu-ray-spelare.

Uppspelning i surround länk

Tillbaka upp