Odtwarzanie ostatnio odbieranej stacji radia internetowego

Naciśnij przycisk INTERNET RADIO.

Źródło sygnału przełącza się na “Internet Radio” i odtworzona zostanie ostatnio odbierana stacja radia internetowego.

Czynności dostępne poprzez menu opcji

powrót do góry