Słuchanie radia internetowego

Przygotowanie do odtwarzania.

Sprawdź środowisko sieciowe, a następnie włącz zasilanie amplitunera. (Podłączenie do sieci domowej (LAN)link)

Naciśnij przycisk ONLINE MUSIC.

Aby wybrać źródło sygnału “Internet Radio” bezpośrednio, naciśnij przycisk INTERNET RADIO.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz opcję “Internet Radio”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Użyj shirosankaku shirosankaku-Reverse , aby wybrać metodę wyszukiwania stacji radiowej, którą chcesz odtwarzać, a następnie naciśnij ENTER.

Nazwa kraju:

Wybór różnych regionów.

Wyświetla typowe stacje radia internetowego.

Search Stations :

Wyświetla wszystkie stacje radia internetowego, które urządzenie może odbierać.

Szukaj Podcastów :

Wyświetla stacje radia internetowego w formie podcastów, do których amplituner może się dostroić.

Polecane stacje :

Wyświetla polecane stacje radia internetowego.

radiomarantz.com :

Wyświetla stacje radia internetowego dodane do ulubionych w serwisie vTuner. Instrukcje dodawania ulubionych w serwisie vTuner opisano w części Dodawanie stacji radia internetowego do ulubionych za pomocą serwisu vTunerlink.

Ostatnio odtwarzane :

Ostatnio odbierane stacje radia internetowego. W “Ostatnio odtwarzane” może być zarejestrowanych do 20 stacji.

Szukaj po słowie kluczowym :

Wyświetla stacje radia internetowego wyszukane za pomocą słów kluczowych. Celem wprowadzenia znaku, zapoznaj się ze Użycie klawiatury ekranowejlink.

Posługując się przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse   White-Arrow-Right , wybierz stację, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Odtwarzanie rozpocznie się, gdy buforowanie osiągnie “100%”.

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

Triangle Right

Odtwarzanie

Square Black

Stop

ENTER

(Naciśnij i przytrzymaj) Stop

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Przełącz na poprzednią stronę/następną stronę wyświetlanej listy

HOME

Przejdź do ekranu początkowego

Każde naciśnięcie przycisku STATUS na urządzeniu powoduje przełączenie między wyświetlaniem nazwy utworu, nazwy stacji itp.

Wszelkie znaki, które nie mogą być wyświetlone są zastępowane symbolem “.” (kropka).

UWAGA

Dostęp do bazy danych internetowych stacji radiowych może zostać zawieszony lub w inny sposób utracony bez powiadamiania.

powrót do góry