Mapa menu

W celu posługiwania się menu, zapoznaj się z informacjami na poniższych stronach.
Amplituner jest dostarczany z fabrycznie zaprogramowanymi ustawieniami domyślnymi. Użytkownik może spersonalizować ustawienia amplitunera do posiadanej konfiguracji sprzętowej i własnych preferencji.

Quick Setup

Ustawiane pozycje

Opis

Strona

Szybkie ustawienia

Umożliwia ustawienia sieciowe za pomocą okna w stylu Kreatora. Szczegółowe informacje na temat obsługi można znaleźć w oddzielnej publikacji pod tytułem “Skrócona instrukcja obsługi”.

Ogólne

Ustawiane pozycje

Opis

Strona

Język

Ustawia język wyświetlanego menu.

Automatyczny stan wstrzymania

Ustawia zasilanie w tryb oczekiwania, jeżeli na urządzeniu nie jest wykonywana żadna operacja.

Dane użytkowania

Pozwala włączyć lub wyłączyć opcję przesyłania do firmy Marantz anonimowych danych dotyczących użytkowania urządzenia.

Oprogramowanie wbudowane

Ustawienie sprawdzania dostępności aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, wykonywania aktualizacji oprogramowania oraz wyświetlania powiadomień o aktualizacjach oraz uaktualnieniach.

 

Aktualizacja

Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego urządzenia.

Powiadomienia

Włącza/wyłącza powiadomienia o aktualizacji, uaktualnieniu i alarmach.

Dodaj nową funkcję

Wyświetla nowe funkcje, które można pobrać do niniejszego amplitunera i wykonać uaktualnienie.

Sieć

Ustawiane pozycje

Opis

Strona

Informanje o sieci

Wyświetla różne informacje o sieci.

Kontrola sieci

Umożliwia ustawienie WŁ./WYŁ.Dla funkcji sieciowej, gdy urządzenie pracuje w trybie oczekiwania.

Skrócona nazwa

Edytuje nazwę wyświetlaną przez internet.

Ustawienia

Wykonuje ustawienia dla sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN.

 

Ustaw sieć przewodową

Wykonuje ustawienia dla sieci przewodowej LAN.

 

DHCP (Włącz) lub DHCP (Wyłącz)

Umożliwia ustawienie DHCP.

Adres IP∗

Umożliwia ustawienie adresu IP.

Maska podsieci∗

Umożliwia ustawienie maski podsieci.

Bramka∗

Umożliwia ustawienie bramy domyślnej.

Serwera podstawowy DNS∗

Umożliwia ustawienie pierwotnego DNS.

Serwer zapasowy DNS∗

Umożliwia ustawienie Serwer zapasowy DNS.

Proxy

Umożliwia ustawienie proxy.

Testuj połączenie

Umożliwia połączenie przewodowe LAN.

Konfiguracja Wi-Fi

Wykonuje ustawienia dla połączenia bezprzewodowego LAN.

 

Autoskanowanie

Wybór i ustawienie połączeń bezprzewodowych z listy punktów dostępu.

Udostępnij ust. WiFi z urządz. iOS

Służy do konfiguracji połączenia internetowego za pośrednictwem urządzenia z systemem iOS. (System iOS w wersji 7 lub nowszy)

WPS (chroniona konfiguracja sieci Wi-Fi)

Nawiązuje połączenie bezprzewodowe za pomocą funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Konfiguracja przeglądarki

Służy do konfiguracji połączenia internetowego za pośrednictwem strony Web.

Ręczny

Ręczne ustawienie połączeń bezprzewodowych.

Wyświetlane, gdy ustawienie “DHCP” ma wartość “Wyłącz”.

Przyciski na pilocie zdalnego sterowania służące do wykonania tej operacji

powrót do góry