Funkcja zdalnego odtwarzania

Sieci domowej można użyć do odtwarzania, za pomocą tego urządzenia, plików muzycznych zapisanych na komputerze, urządzeniu NAS, smartfony i przenośnych odtwarzaczach muzyki. W takim przypadku do obsługi są używane komputery, smartfony i przenośne odtwarzacze muzyki.

Odpowiednie urządzenia powinny być zgodne ze standardem DLNA (Digital Living Network Alliance) w wersji 1.5.

Do odtwarzania plików muzycznych na smartfonach lub przenośnych odtwarzaczach muzyki niezbędne jest środowisko bezprzewodowej sieci LAN.

W niektórych smartfonach musi zostać zainstalowana aplikacja do odtwarzania muzyki DLNA.

Role odgrywane przez każde urządzenie

Do zdalnego odtwarzania są używane następujące urządzenia. Zgodnie ze standardem DLNA te urządzenia są nazywane DMC, DMS lub DMR odpowiednio do ich roli.

Nazwa

Przykład urządzenia

Rola

DMC
(Digital Media Controller)

Komputer

Smartfon

Przenośny odtwarzacz muzyki

Aplikacja “Hi-Fi Remote” firmy Marantz

Wykonuje operacje odtwarzania zdalnego.
Urządzenie DMC może również odtwarzać pliki muzyczne zapisane na tych urządzeniach.

DMS
(Digital Media Server)

Komputer

NAS

(Network Attached Storage)

Przechowuje pliki muzyczne.
Pliki muzyczne zapisane na tych urządzeniach są odtwarzane przez urządzenie DMC.

DMR
(Digital Media Renderer)

To urządzenie

Wyprowadza z głośników dźwięk plików muzycznych odtwarzanych za pomocą odtwarzania zdalnego. Urządzenie DMR nie może wykonywać operacji odtwarzania.

powrót do góry