Automatyczny stan wstrzymania

Gdy ustawienie funkcji “Automatyczny stan wstrzymania” to “Włącz” i nie zostaną wykonane żadne operacje w trybie zatrzymania przez określony czas, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb gotowości.

W przypadku źródła sygnału “Direct iPod” urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania, jeśli przez osiem godzin nie zostaną na nim wykonane żadne czynności.

Włącz:

1min / 5min /
15min (Domyślne) /
Inny:

Urządzenie przechodzi w tryb czuwania po 15 minutach.

Po wybraniu “Inny”, można ustawić czas funkcji “Automatyczny stan wstrzymania” w zakresie 1 - 99 minut. Wybierz wartość za pomocą przycisków shirosankaku shirosankaku-Reverse , po czym naciśnij przycisk ENTER, aby zatwierdzić ustawienie.

Wyłącz:

Urządzenie nie przechodzi samoczynnie w tryb czuwania.

powrót do góry