Podłączanie do urządzenia z cyfrowymi wyjściami audio

Należy używać tego połączenia w celu wysłania sygnału dźwiękowego do tego urządzenia i konwertowania sygnałów do odtwarzania za pomocą przetwornika C/A tego urządzenia. link

UWAGA

Na wejście tego urządzenia można podawać liniowe sygnały PCM o częstotliwości próbkowania 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz lub 192 kHz.

Nie należy podawać na wejście sygnałów innych niż PCM, takich jak DTS i AAC. Spowoduje to powstanie zakłóceń, które mogą uszkodzić głośniki.

powrót do góry