Pamięć ostatnio wykonanej funkcji

Niniejsze urządzenie jest wyposażone w zapamiętywanie ostatniej funkcji, tj. zapamiętywanie wszystkich ustawień jakie były w momencie przełączenia urządzenia w tryb oczekiwania.
Funkcja ta eliminuje konieczność dokonywania ustawień po ponownym włączeniu.

powrót do góry