Wprowadzanie znaków

Urządzenie umożliwia zmianę nazw wyświetlanych dla ekranu przyjaznej nazwy i wyszukiwania, stosownie do preferencji użytkownika. Można także wpisywać znaki, aby wyszukiwać stacje radia internetowego i pliki muzyczne.

Istnieją dwie metody wprowadzania znaków, przedstawione poniżej.

Metoda

Sposób wykonania

Użycie przycisków numerycznych

Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Wiele znaków zostaje przypisanych do przycisku, a każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie na inny znak.

Użycie przycisków kursora

Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania lub urządzenia głównego.

Użyj przycisków shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right i ENTER, aby wprowadzać znaki.

Ekran wprowadzania

Bracket Open Ustawianie przyjaznej nazwy Bracket Close

Flower Mark Wyświetlony jest rodzaj wprowadzanego znaku.

(Użyj +10, aby zmienić wybrany rodzaj znaku.)

a : Małe litery

A : Duże litery

1 : Cyfry

Użycie przycisków numerycznych

Wyświetl ekran wprowadzania znaków.
Posługując się przyciskami White-Arrow-Left   White-Arrow-Right , przesuń kursor na znak, który chcesz zmienić.
Naciśnij przycisk +10, aby wybrać rodzaj znaku (duże litery, małe litery lub cyfry), a następnie naciśnij 0 – 9, aby wybrać żądany znak.

Typy znaków, jakie można wprowadzić prezentowane są poniżej.

Powtarzając punkty 2 i 3 zmień nazwę, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby ją zarejestrować.

Użycie przycisków kursora

Wyświetl ekran wprowadzania znaków.
Posługując się przyciskami White-Arrow-Left   White-Arrow-Right , przesuń kursor na znak, który chcesz zmienić.
Za pomocą przycisków shirosankaku shirosankaku-Reverse zmień wybrany znak.

Typy znaków, jakie można wprowadzić prezentowane są poniżej.

Naciśnij przycisk CLEAR, aby usunąć znak.

Naciśnij przycisk Skip-Right , aby wstawić spację.

Powtarzając punkty 2 i 3 zmień nazwę, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby ją zarejestrować.

powrót do góry