Wyjaśnienie pojęć

Audio

ALAC (Apple Lossless Audio Codec)

Jest to kodek służący do bezstratnej kompresji dźwięku opracowany przez firmę Apple Inc. Kodek można odtwarzać za pomocą iTunes, urządzenia iPod lub iPhone. Dane skompresowane do około 60 – 70% można dekompresować do dokładnie takich samych danych oryginalnych.

AIFF (Audio Interchange File Format)

To nieskompresowany i bezstratny format dźwięku cyfrowego. Pliki w formacie AIFF można wykorzystać do nagrywania wysokiej jakości płyt audio CD z importowanych utworów. Pliki AIFF wykorzystują około 10 MB przestrzeni dyskowej na minutę.

DSD (Direct-Stream Digital)

Jedna z metod zapisywania danych audio; jest to aspekt sygnału używany do zapisywania sygnałów audio na super audio CD i jest cyfrowym sygnałem audio modulowanym przez Δ-Σ. Jest skonfigurowany z szeregu wartości jednobitowych o częstotliwości próbkowania a 2,8 MHz.

FLAC

FLAC oznacza bezpłatny bezstratny kodek audio i jest wolnym bezstratnym formatem zapisu audio. Bezstratność oznacza, że zapis audio jest kompresowany bez jakichkolwiek strat w jakości.
Licencja FLAC zamieszczona jest poniżej.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Jest to międzynarodowo standaryzowany schemat kompresji danych audio stosowany w standardzie kompresji video “MPEG-1”. Pozwala uzyskać skompresowane pliki o wielkości 1/11 oryginalnego zapisu utrzymując jakość zapisu dźwięku równoważną muzyce zapisanej na płytach CD.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Są to nazwy standardów cyfrowych formatów kompresowanych stosowanych do kodowania zapisu video oraz audio. Standardy video obejmują “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. Standardy audio obejmują “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Jest to technologia kompresji sygnału audio opracowana przez Microsoft Corporation.
Dane WMA można kodować za pomocą aplikacji Windows Media® Player. Dla zakodowania plików WMA należy stosować wyłącznie aplikacje autoryzowane przez Microsoft Corporation. W przypadku stosowania oprogramowania nieposiadającego autoryzacji, pliki mogą nie pracować prawidłowo.

Częstotliwość próbkowania

Próbkowanie oznacza odczyt wartości fali dźwiękowej (sygnału analogowego) w regularnych odstępach czasu i wyrażenie wysokości fali przy każdym odczycie w formacie cyfrowym (tworzenie sygnału cyfrowego).
Liczba odczytów na sekundę nazywana jest “częstotliwością próbkowania”. Im większe wartości, tym bardziej wiernie odwzorowany jest dźwięk.

Współczynnik kompresji

Wyraża on ilość zapisanych danych wideo/audio odczytywanych w ciągu 1 sekundy. Większa wartość oznacza wyższą jakość dźwięku, ale również i większy rozmiar pliku.

Sieć

AES (Advanced Encryption Standard)

Jest to następna generacja standardu kodowania, zastępująca aktualny DES oraz 3DES, a ze względu na jego wysokie bezpieczeństwo oczekuje się jego szerokiego zastosowania w przyszłych sieciach bezprzewodowych LAN. Zastosowano w nim algorytm “Rijndael” opracowany przez dwóch kryptografów belgijskich, który dzieli dane na bloki o stałej długości i koduje każdy z bloków. Obsługuje on ciągi danych o długości 128, 192 i 256 bitów, a także klucze o długości 128, 192, 256 bitów, zapewniając bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa kodowania.

AirPlay

AirPlay przesyła (odtwarza) zapisy z iTunes lub na iPhone/iPod touch/iPad do odpowiedniego urządzenia przez sieć.

DLNA

DLNA oraz DLNA CERTIFIED są znakami handlowymi i/lub znakami usług Digital Living Network Alliance. Pewne zapisy informacji mogą nie być zgodne z innymi produktami DLNA CERTIFIED®.

IEEE 802.11b

Standard bezprzewodowej sieci LAN określony przez grupę roboczą 802, która wyznacza standardy technologii LAN w Instytucie Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) w Stanach Zjednoczonych. Standard ten wykorzystuje bezpłatne pasmo 2,4 GHz, które nie wymaga licencji częstotliwości radiowej (pasmo ISM), umożliwiając komunikację z maksymalną szybkością 11 Mb/s.
Powyższa wartość to maksymalna teoretyczna wartość dla standardu bezprzewodowej sieci LAN i nie oznacza rzeczywistej szybkość transmisji danych.

IEEE 802.11g

Kolejny standard bezprzewodowej sieci LAN, określony przez grupę roboczą 802, która wyznacza standardy technologii LAN w Instytucie Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) w Stanach Zjednoczonych, kompatybilny ze standardem IEEE 802.11b. On także wykorzystuje pasmo 2,4 GHz, lecz umożliwia komunikację z maksymalną szybkością 54 Mb/s.
Powyższa wartość to maksymalna teoretyczna wartość dla standardu bezprzewodowej sieci LAN i nie oznacza rzeczywistej szybkość transmisji danych.

IEEE 802.11n

Standard bezprzewodowej sieci LAN określony przez grupę roboczą 802, która wyznacza standardy technologii LAN w Instytucie Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) w Stanach Zjednoczonych. Zgodny z normą IEEE 802.11a/b/g. Standard ten wykorzystuje pasmo 2,4/5 GHz, umożliwiając komunikację z maksymalną szybkością 600 Mb/s.
Powyższa wartość to maksymalna teoretyczna wartość dla standardu bezprzewodowej sieci LAN i nie oznacza rzeczywistej szybkość transmisji danych.

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)

Jest to klucz sieciowy stosowany dla WPA. Algorytmem kodowania jest RC4, taki sam jak dla WEP, lecz poprzez zmianę klucza sieciowego służącego do kodowania każdego z pakietów poprawiony został poziom bezpieczeństwa.

vTuner

Jest to bezpłatny serwer radia internetowego.
W przypadku pytań dotyczących tej usługi, należy odwiedzić poniższą stronę vTuner.
Strona internetowa vTuner:
http://www.radiomarantz.com
Produkt ten chroniony jest przez prawa ochrony własności intelektualnej Nothing Else Matters Software oraz BridgeCo. Stosowanie i dystrybucja takiej technologii poza tym produktem bez licencji z Nothing Else Matters Software i BridgeCo lub ich autoryzowanych przedstawicieli jest zabronione.

WEP Key (Klucz sieciowy)

Jest to kluczowa informacja pozwalająca zakodować dane na czas ich przesyłania. W przypadku tego urządzenia, ten sam klucz WEP stosowany jest do kodowania oraz rozkodowywania sieci WEP i w celu uzyskania komunikacji między tymi urządzeniami należy ustanowić klucz.

Wi-Fi®

Certyfikat Wi-Fi zapewnia, że urządzenie zostało przetestowane i sprawdzone przez Wi-Fi Alliance, grupę certyfikującą możliwość współpracy urządzeń LAN.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Jest to standard zabezpieczenia ustanowiony przez Wi-Fi Alliance. Dodatkowo, konwencjonalna SSID (nazwa sieci) oraz klucz WEP (nazwa klucza) pozwalają również uzyskać funkcję identyfikacji oraz protokół kodowania, zapewniający wyższe bezpieczeństwo danych.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Jest to nowa wersja WPA ustanowiona przez Wi-Fi Alliance, zgodna z bardziej bezpiecznym kodowaniem AES.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Jest to prosty system identyfikacji pozwalający na obopólną identyfikację poprzez sprawdzenie ustawienia zgodności ciągu znaków przesyłanych przez punkt dostępowy oraz klienta.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Jest to standard wprowadzony przez Wi-Fi Alliance dla ułatwienia konfiguracji połączeń LAN oraz konfiguracji zabezpieczeń.
Istnieją dwie metody: przycisk i kod PIN (Personal Identification Number).

Nazwy sieci (SSID: Security Set Identifier)

Podczas tworzenia bezprzewodowych sieci LAN, tworzone są grupy, aby zapobiegać zakłóceniom, kradzieży danych itp. Te grupy są oparte na “SSID (network names)”. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, jest ustawiony klucz WEP, co uniemożliwia komunikację, jeśli klucz WEP nie zgadza się z “SSID”. Jest to przydatne przy tworzeniu tymczasowej uproszczonej sieci.

Odtwarzacz multimedialny

iTunes

iTunes jest nazwą multimedialnego odtwarzacza dostarczanego przez Apple Inc.
Umożliwia on odtwarzanie i zarządzanie zapisem multimedialnym, uwzględniając w tym pliki muzyczne i pliki filmowe. iTunes obsługuje wiele formatów plików uwzględniając AAC, WAV i MP3.

Windows Media Player

Jest to program do obsługi plików multimedialnych, dostarczany bezpłatnie przez Microsoft Corporation.
Windows Media Player Ver.11 może być stosowany do odtwarzania zgodnie z ustaloną listą utworzoną przez program obsługi plików multimedialnych, jak również plikami WMA, DRM WMA, WAV oraz innymi.

Inne

App Store

App Store jest stroną internetową sprzedająca oprogramowanie dla urządzeń takich jak iPhone lub iPod touch, która zarządzana jest przez Apple Inc.

Parowanie

Parowanie (rejestracja) jest operacją niezbędną do połączenia urządzenia Bluetooth z tym urządzeniem, za pomocą Bluetooth. Po sparowaniu urządzenia uwierzytelniają się wzajemnie i mogą łączyć się bez występowania błędnych połączeń.
Podczas używania połączenia Bluetooth po raz pierwszy, należy sparować to urządzenie z urządzeniem Bluetooth, które ma zostać połączone.
Urządzenie może przechowywać informacje o parowaniu maksymalnie 8 urządzeń.

powrót do góry