Gniazdo FLASHER IN

Tym urządzeniem można sterować poprzez podłączenie do niego skrzynki sterowniczej lub innego urządzenia.

Aby używać gniazda FLASHER IN, ustaw przełącznik EXTERNAL/INTERNAL na “INTERNAL”.

powrót do góry