Oprogramowanie wbudowane

Ustawienie sprawdzania dostępności aktualizacji oprogramowania firmware, wykonywania aktualizacji oprogramowania oraz wyświetlania powiadomień o aktualizacjach, uaktualnieniach i alarmach.

Aktualizacja

Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego tego urządzenia.

Sprawdź aktualizacje:

Można sprawdzić, czy nie ma nowszej wersji oprogramowania wewnętrznego.

Rozpocznij aktualizację:

Wykonaj proces uaktualnienia.

Nawet w przypadku niepowodzenia aktualizacji urządzenie automatycznie ponowi próbę aktualizacji.

Powiadomienia

Powiadomienia wyświetlane są po włączeniu zasilania, gdy dostępna jest nowa aktualizacja lub inne powiadomienia.

Aktualizacja

Włącz (Domyślne):

Wyświetla komunikat o uaktualnieniu.

Wyłącz:

Nie wyświetla komunikatu o uaktualnieniu.

Uaktualnienie

Włącz (Domyślne):

Wyświetla komunikat uaktualnienia.

Wyłącz:

Nie wyświetla komunikatu o uaktualnieniu.

Powiadomienia

Włącz (Domyślne):

Wyświetla powiadomienia od firmy Marantz w menu wyskakującym.

Wyłącz:

Nie wyświetla w menu wyskakującym komunikatów od firmy Marantz.

Dodaj nową funkcję

Wyświetla nowe funkcje, które można pobrać do niniejszego amplitunera i wykonać uaktualnienie.

Pakiet ulepszenia:

Wyświetla elementy do zaktualizowania.

Status aktualizacji:

Wyświetlona zostanie lista funkcji dodatkowych, jakie dostępne będą po uaktualnieniu.

Rozpoczęcie aktualizacji:

Wykonanie procesu uaktualnienia. Po rozpoczęciu aktualizacji ekran menu zostanie wyłączony. Podczas uaktualnienia wyświetlany jest czas, który minął od rozpoczęcia.

ID aktualizacji:

Podczas przeprowadzania procedury niezbędny będzie identyfikator prezentowany na tym ekranie.

Zobacz stronę internetową firmy Marantz odnośnie szczegółów uaktualnienia.

Na zakończenie tej procedury wyświetlany jest komunikat “Zarejestrowany” i można wykonać uaktualnienie. W przypadku niewykonania tej procedury wyświetlany jest komunikat “Niezarejestrowany”.

Uwagi dotyczące użycia funkcji “Aktualizacja” i “Dodaj nową funkcję”

Aby dodać nowe funkcje, niezbędne są środowisko i ustawienia wymagane do połączenia się z Internetem szerokopasmowym.link

Operację wprowadzenia nowej funkcji wykonaj nie wcześniej niż po upływie 2 minut od włączenia zasilania w urządzeniu.

Nie wyłączaj zasilania zanim uaktualnienie nie zostanie zakończone.

Nawet przy szerokopasmowym dostępnie do internetu, czas potrzebny na wykonanie procedury uaktualnienia wynosi około 20 minut.

Po rozpoczęciu uaktualnienia/aktualizacji, nie można normalnie użytkować urządzenia aż do ukończenia procesu. Ponadto, procedura uaktualnienia może skasować pamięć ustawień parametrów itp. urządzenia.

W przypadku niepowodzenia aktualizacji lub uaktualnienia i wyświetlenia komunikatu takiego jak “Niepowodzenie aktualizacji”, “Niepowodzenie pobierania plików”, odłącz i podłącz z powrotem przewód zasilania. Pojawi się komunikat “Update Retry” i uaktualnienie rozpocznie się od miejsca, w którym zostało przerwane. W przypadku powtarzania się błędu, sprawdź otoczenie sieciowe.

Informacje dotyczące funkcji “Aktualizacja” oraz “Dodaj nową funkcję” zostaną podane na stronie internetowej Marantz za każdym razem, kiedy związane z nimi plany zostaną określone.

powrót do góry