Sieć

Aby używać amplitunera podłączonego do sieci domowej (LAN), należy skonfigurować ustawienia sieciowe.
Jeżeli sieć domowa jest konfigurowana za pomocą serwera DHCP, parametr “DHCP” ustaw na “Włączony” (ustawienie domyślne). Umożliwi to użycie urządzenia w sieci domowej.
Jeżeli każde urządzenie posiada przypisany ręcznie adres IP, należy wprowadzić adres IP urządzenia jako wartość parametru “Adres IP” oraz wprowadzić pozostałe parametry sieci domowej, takie jak adres bramy oraz maska podsieci.

powrót do góry