Gniazdo REMOTE CONTROL

Jeśli urządzenie zostanie podłączone do wzmacniacza Marantz, można sterować tym wzmacniaczem z poziomu urządzenia za pomocą aplikacji “Hi-Fi Remote” firmy Marantz. Można także wykorzystać sygnały zdalnego sterowania odbierane przez wzmacniacz do sterowania tym urządzeniem. Następnie należy skonfigurować “Połączenia” i “Ustawienia”.

Podłączenia

Połącz złącze REMOTE CONTROL IN tego urządzenia ze złączem REMOTE CONTROL OUT wzmacniacza przy użyciu dostarczonego przewodu złącza pilota.

Ustawienie

Ustaw przełącznik EXTERNAL/INTERNAL w pozycji “EXTERNAL”.

To ustawienie spowoduje wyłączenie odbiornika sygnałów zdalnego sterowania w urządzeniu.

Chcąc sterować urządzeniem, nakieruj pilota na odbiornik sygnału zdalnego sterowania znajdujący się we wzmacniaczu.

Aby używać samego urządzenia, które nie jest podłączone do wzmacniacza, ustaw przełącznik w pozycji “INTERNAL”.

powrót do góry