Podłączanie do urządzenia z cyfrowymi wejściami audio

To podłączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio z tego urządzenia, a także konwersję sygnałów w celu odtwarzania przy użyciu przetwornika cyfrowo/analogowego podłączonego urządzenia.

Użyj przycisku Digital Out, aby włączyć lub wyłączyć cyfrowe złącze wyjściowe audio. link

Sygnały o częstotliwości próbkowania 32 kHz oraz sygnały DSD nie mogą być wysyłane ze złącza Digital Audio Out tego urządzenia.

powrót do góry