Informacje o znakach handlowych

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance. AirPlay, the AirPlay logo, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Zezwala się użytkownikom indywidualnym używać urządzenia iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, oraz iPod touch do prywatnego kopiowania i odtwarzania nie chronionych prawem autorskim materiałów i materiałów, których kopiowanie i odtwarzanie jest dozwolone przez prawo. Copyright infringement is prohibited by law.

Znak słowny® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez D&M Holdings Inc. podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich prawnych właścicieli.

Logo Wi-Fi CERTIFIED jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.
Certyfikat Wi-Fi zapewnia, że urządzenie przeszło test interoperacyjności przeprowadzony przez Wi-Fi Alliance, grupę certyfikującą możliwość współpracy urządzeń LAN.

Adobe, logo Adobe i Reader są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

powrót do góry