Odtwarzanie z urządzeń pamięci USB

Amplituner jest zgodny ze standardem MP3 ID3-Tag (wer.2).

Amplituner jest zgodny z WMA META.

Utwory z albumu nie mogą być odtwarzane prawidłowo, jeżeli rozmiar obrazka okładki albumu przekracza 600 kB.

Obsługiwane formaty

 

Częstotliwość próbkowania

Współczynnik kompresji

Długość w bitach

Rozszerzenie

WMA∗1

32/44,1/48 kHz

48 – 192
kbps

.wma

MP3

32/44,1/48 kHz

32 – 320
kbps

.mp3

WAV

32/44,1/48/
88,2/96/176,4/
192 kHz

16/24 bity

.wav

MPEG-4 AAC∗1

32/44,1/48 kHz

16 – 320
kbps

.aac/
.m4a/
.mp4

FLAC

32/44,1/48/
88,2/96/176,4/
192 kHz

16/24 bity

.flac

ALAC∗2

32/44,1/48/
88,2/96kHz

16/24 bity

.m4a

AIFF

32/44,1/48/
88,2/96/176,4/
192 kHz

16/24 bity

.aif/
.aiff

DSD (2-kanałowy)

2,8/5,6 MHz

.dsf/
.dff

Na amplitunerze można odtwarzać wyłącznie pliki, które nie są zabezpieczone przed kopiowaniem.
Pliki pobierane z płatnych stron muzycznych w internecie są zabezpieczane metodami ochrony praw autorskich. Pliki przeniesione na komputer z CD itd. i kodowane w formacie WMA mogą być również zabezpieczone metodami ochrony praw autorskich zależnie od ustawień komputera.

Copyright [2012] [D&M Holdings. Inc.] Licencjonowane w ramach licencji Apache, wersja 2.0 (“Licencja”), użytkownik nie może używać tego pliku, o ile nie spełnia wymagań licencji. Kopia licencji dostępna jest pod adresem
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

UWAGA

Sygnały o częstotliwości próbkowania 32 kHz oraz sygnały DSD nie mogą być wysyłane ze złącza Digital Audio Out tego urządzenia.

Maksymalna liczba odtwarzanych plików i folderów

Poniżej podane są ograniczenia liczby folderów i plików wyświetlanych przez urządzenie.

Pozycja

Urządzenie USB

Pojemność pamięci

FAT16 : 2 GB, FAT32 : 2 TB

Liczba poziomów folderów ∗1

8 poziomów

Liczba folderów

500

Liczba plików∗2

5000

Ograniczona liczba zawiera katalog główny.

Dopuszczalna liczba plików może się różnić w zależności od pojemności urządzenia pamięci masowej USB i wielkości plików.

powrót do góry