Funkcja AirPlay

Pliki muzyczne przechowywane na iPhone, iPod touch, iPad lub iTunes mogą zostać odtworzone z tego urządzenia poprzez sieć.

Odtwarzanie AirPlay można zatrzymać naciskając przycisk White-Arrow-Left lub wybierając inne źródło sygnału.

Aby jednocześnie wyświetlić nazwę wykonawcy lub nazwę albumu, naciśnij przycisk INFO.

Informacje dotyczące posługiwania się iTunes podano również w funkcji Help dla iTunes.

Ekran może się różnić zależnie od wersji systemu operacyjnego oraz oprogramowania.

powrót do góry