Konfiguracja Wi-Fi

Podłącz do routera bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi).
Router może być połączony na następujące sposoby. Wybierz metodę połączenia dopasowaną do swojego środowiska domowego.

Skanuj sieci

Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, z listy możliwych sieci, wyświetlonej na ekranie telewizora.

Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, z listy bezprzewodowych sieci.

Wybierz “Przeskanuj”, jeśli nie można znaleźć sieci.

Wprowadź swoje hasło i wybierz “OK”.

Użyj iOS

Użyj urządzenia iOS (iPhone/iPod/iPad), aby połączyć się z siecią. Podłączenie urządzenia iOS do tego urządzenia pozwala na automatycznie podłączenie urządzenia do tej samej sieci co urządzenie iOS.

Urządzenie może zostać podłączone do urządzenia iOS na dwa sposoby, kablem USB i poprzez Wi-Fi.

Podłączanie przez Wi-Fi

Wybierz “Połączenie bezprzewodowe” na ekranie telewizora.
Upewnij się, że urządzenie z systemem iOS jest podłączone do routera bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi), a następnie wybierz “Marantz SR7009” z “SKONFIGURUJ NOWY GŁOŚNIK AIRPLAY...” na dole ekranu konfiguracji Wi-Fi urządzenia z systemem iOS.
Puknij “Następny” na ekranie urządzenia iOS.

Wersja oprogramowania wewnętrznego urządzenia iOS musi obsługiwać system iOS7 lub nowszy.

Podłączanie przy użyciu kabla USB

Wybierz “Kable USB” na ekranie telewizora.
Upewnij się, że urządzenie iOS jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi), a następnie podłącz je do portu USB na panelu przednim, używając kabla USB.
Wybierz “Podłącz” na ekranie telewizora.
Puknij “Pozwól”, gdy na ekranie urządzenia iOS pojawi się komunikat o połączeniu.

Wersja oprogramowania wewnętrznego urządzenia iOS musi obsługiwać system iOS5 lub nowszy.

WPS Router

Do połączenia należy użyć routera kompatybilnego z WPS.

Istnieją dwa sposoby połączenia, za pomocą naciśnięcia przycisku lub przy użyciu kodu PIN. Wybierz metodę połączenia odpowiednią dla swojego routera.

Podłączanie metodą naciśnięcia przycisku

Wybierz “Naciśnij” na ekranie telewizora.
Przełącz na tryb WPS, naciskając przycisk WPS na routerze, do którego chcesz się podłączyć.

Czas na naciśnięcie guzika różni się, w zależności od routera.

W ciągu 2 minut wybierz “Podłącz” na ekranie telewizora.

Podłączanie metodą kodu PIN

Wybierz “PIN” na ekranie telewizora.
Zarejestruj kod PIN urządzenia w routerze.

Ręczne

Wprowadź nazwę (SSID) i hasło sieci z którą chcesz się połączyć.

Ustaw następujące elementy.

SSID:

Wpisz nazwę sieci bezprzewodowej (SSID).

Bezpieczeństwo:

Wybierz metodę szyfrowania zgodnie z ustawieniem szyfrowania punktu dostępu, którego używasz.

Hasło:

Wprowadź hasło.

Klucz domyślny:

Wybierz Klucz domyślny.

Podczas łączenia z szyfrowana siecią “WEP”, wyświetlone zostanie menu “Klucz domyślny”.

Kończąc ustawienia, naciśnij “Podłącz”.

Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi) urządzenia, mogą zostać również skonfigurowane z komputera lub tabletu obsługującego bezprzewodowe połączenie LAN.

Jeśli używane jest urządzenie z oprogramowaniem wewnętrznym w wersji iOS7 lub nowszej, patrz Podłączanie przez Wi-Filink w “Użyj iOS”.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski DIMMER i ZONE SELECT na amplitunerze przez co najmniej 3 sekundy, kiedy zasilanie urządzenia jest włączone.
Podłącz bezprzewodową sieć LAN komputera lub tabletu do “Marantz SR7009”, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Podłącz urządzenie Wi-Fi do sieci Wi-Fi o nazwie “Marantz SR7009””.
Uruchom przeglądarkę i wprowadź “192.168.1.16” w polu adresu URL.
Użyj przeglądarki, aby wprowadzić ustawienia, wybierz “Podłącz” i wyjdź z ustawień.

powrót do góry