Uruchomienie odtwarzania wielokrotnego

Naciśnij przycisk OPTION w trybie “Tryb przeglądania iPod” ustawionym na “Na ekranie”.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Powtórz”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz tryb odtwarzania wielokrotnego.

Wył.
(Domyślne):

Wyłączono tryb odtwarzania wielokrotnego.

Jedna:

Wielokrotne odtwarzanie wybranego pliku.

Wszystkie:

Wszystkie pliki w aktualnie odtwarzanym folderze są odtwarzane powtarzalnie.

Naciśnij przycisk ENTER.

Zostanie wyświetlony ekran odtwarzania.

Ustawienia “Powtórz” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

powrót do góry