Det går inte att spela upp skivor

Uppspelning fungerar inte trots att jag trycker på spela-knappen, eller en viss del av skivan går inte att spela upp.

Skivan är smutsig eller repad. Rengör skivan eller sätt i en annan skiva.
länk

Kan inte spela upp CD-R/-RW eller DVD-R/-RW/+R/+RW.

Skivor som ska spelas upp måste först finaliseras. Använd en finaliserad skiva. länk

Detta kan bero på dålig inspelningskvalitet eller att själva skivan är av dålig kvalitet. Använd en skiva som är korrekt inspelad.

Filerna har skapats i ett format som inte stöds av den här enheten. Kontrollera vilka format som stöds av enheten. länk

“Ingen skiva” visas på skärmen.

“Ingen skiva” visas på displayen när skivan har matats in upp och ned, om skiva saknas, om den inmatade skivan inte kan läsas på grund av att den inte är kompatibel med enheten eller är smutsig eller repig.

“Systemfel” visas på skärmen.

“Systemfel” visas på skärmen när ett fel som inte är orsakat av skiva, format etc. inträffar.

“Fel format” visas på skärmen.

“Fel format” visas på skärmen för filer som är skapade i ett format som inte stöds av den här enheten. Kontrollera vilka format som stöds av enheten. länk

Tillbaka upp