Musikfiler på en PC eller Mac kan inte spelas upp (USB-DAC)

Datorn kan inte identifiera den här enheten.

Återanslut USB-kabeln till USB-porten på din dator. Om enheten fortfarande inte identifieras efter återanslutning ska en annan USB-port användas. länk

Starta om din dator.

Kontrollera datorns operativsystem. länk

Om datorns operativsystem är Windows måste en dedikerad drivrutin installeras. länk

Den här enheten är inte vald som uppspelningsenhet.

Välj den här enheten som uppspelningsenhet under datorns ljudinställningar. länk

“Lås upp signal” visas på skärmen.

När digitala ljudsignaler inte kan identifieras visas “Lås upp signal”. länk

“Stöds ej” visas på skärmen.

“Stöds ej” visas när ljudsignaler som inte stöds av den här enheten används. Kontrollera inställningarna på datorn eller i uppspelningsprogrammet. länk

Om du använder en dator med macOS ska du kontrollera att SACD 30n-formatet är inställt på lägre än 384 000,0 Hz genom att använda Audio MIDI Setup. länk

Tillbaka upp