Inget ljud hörs

Det hörs inget ljud. Ljudet är förvrängt.

Kontrollera anslutningarna till alla enheter. länk

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Kontrollera förstärkarens funktioner och gör justeringar om så behövs.

Vid anslutning till en enhet som har ingångar för digitalt ljud, ställ in “Digital utsignal” till “På”.länk

Den digitala ljudutsignalen avbryts vid uppspelning av HD-skikt av Super Audio CD-skivor eller en fil med DSD-signal eller linjär PCM-signal med en samplingsfrekvens på 352,8 kHz eller högre.

Ställ in “Variabel ut” på “På” i menyn när du ansluter en förstärkare till de analoga ljudutgångarna (VARIABLE). länk

Tillbaka upp