Podłącz i odtwórz dźwięk z urządzenia cyfrowego (Optyczny)

Naciśnij przyciski wyboru źródła (OPTICAL), aby wybrać “Optical” jako źródło sygnału.

Przesyłany cyfrowy sygnał audio jest pokazany na wyświetlaczu w następujący sposób.

(xxxx wskazuje częstotliwość próbkowania.)

Jeśli nie można wykryć częstotliwości próbkowania, wyświetlony zostanie komunikat “Sygnał odblokowany”.

Komunikat “Nieobsługiwany” wyświetli się, gdy przesyłane są sygnały audio nieobsługiwane przez urządzenie.

Pliki, które można odtwarzać

UWAGA

Nie należy podawać na wejście sygnałów innych niż PCM, takich jak Dolby Digital i DTS. Spowoduje to powstanie zakłóceń, które mogą uszkodzić głośniki.

W przypadku przełączenia częstotliwości próbkowania, np. z trybu A na tryb B w przypadku rozgłaszania CS, może dojść do wyciszenia dźwięku przez 1 – 2 sekundy.

powrót do góry