Spela upp iTunes-musik med denna enhet

Installera iTunes 10, eller senare, på en Mac- eller Windows-dator som är ansluten till samma nätverk som denna enhet.
Sätt på enheten till ON.

Ställ in “IP-styrning” på “Alltid på” för den här enheten. länk

OBSERVERA

När “IP-styrning” är inställt på “Alltid på” förbrukar enheten mer standby-ström.

Starta iTunes och klicka på AirPlay-ikonen Triangle-waku för att välja huvudenheten.
Välj en låt och klicka för att spela upp i iTunes.

Musiken kommer att strömma till denna enhet.

Tillbaka upp