Personal Memory Plus-funktion

De mest nyligen använda inställningarna (ingångsläge, HDMI-utgångsläge, ljudläge, tonkontroll, kanalnivå, MultEQ®, Dynamic EQ, Dynamic Volume, M-DAX och ljudfördröjning, osv.) sparas för varje ingångskälla.

“Surroundparameter”-inställningarna sparas för varje ljudläge.

Tillbaka upp