Ljudlägen och kanalutgångar

Circle-Large Den här symbolen anger att ljudutgångskanaler och surroundparametrar kan anges.

Double Ciecle Den här symbolen anger ljudutgångskanaler. Utgångskanalerna beror på inställningarna i “Högtalarkonfig.”länk.

Varje signal i de olika kanalerna i en ingångssignal matas ut som ljud.

Ljud matas ut när ljudlägets namn innehåller ”+PL 2-Roman Numeral z”.

Ljudet matas ut när “Subwooferläge” i menyn är inställt på “LFE+Main”. länk

Tillbaka upp