Ljudlägen och surroundparametrar

Den här inställningen kan väljas när en Dolby TrueHD-signal spelas upp.

Den här inställningen kan väljas när en Dolby Digital- eller DTS-signal spelas.

Den inställningen kan väljas när en Dolby Digital-, DTS- eller DVD-Audio-signal spelas.

Den här inställningen är tillgänglig när ljudlägets namn innehåller ”+PL 2-Roman Numeral z”.

Under uppspelning i Pure Direct-läge är surroundparametrarna detsamma som i Direct-läge.

Den här inställningen är tillgänglig när “Subwooferläge” i menyn är inställt på “LFE+Main”. länk

Den här inställningen kan inte väljas när “Dynamic EQ” är inställd till “På”. länk

Den här inställningen kan inte anges om Audyssey®-inställningar (Högtalarkalibrering) inte har utförts.

Denna post kan inte ställas in om “MultEQ®” är inställd till “Av”. länk

Den här inställningen kan anges när ingångssignalen är analog, PCM 48 kHz eller 44,1 kHz.

Tillbaka upp