Återställa fabriksinställningar

Utför denna procedur om visningen på displayen eller användningen inte är normal.

Olika inställningar återställs till fabriksinställningarna. Gör om inställningarna.

Stäng av strömmen med Power Button .
Tryck på Power Button medan du samtidigt håller M-DAX och ZONE2 SOURCE nedtryckta.
Avlägsna fingrarna från knapparna när “Initialized” visas på skärmen.

Innan du återskapar standardinställningarna kan “Save”-funktionen i webbkontrollfunktionen användas för att lagra olika inställningar för den här enheten. länk
Däremot kan inte information om konton för nätverksinnehåll eller registrerade favoriter sparas.

Tillbaka upp