Ansluta en uppspelningsutrustning

Enheten har tre typer av videoingångskontakter (HDMI, komponentvideo och kompositvideo) och tre typer av ingångsanslutningar för ljud (HDMI, digitalt ljud och ljud).

Välj ingångsanslutningar på den här enheten enligt de anslutningar som finns på utrustningen du vill ansluta.

Om enheten som är ansluten till den här enheten har en HDMI-kontakt är det lämpligast att använda HDMI-anslutning.

I en HDMI-anslutning kan ljud- och videosignaler överföras via en enda HDMI-kabel.

Anslut annan utrustning till den här enheten enligt markeringarna för ingångskällor på enhetens ingångar för ljud och video.

Du kan byta tilldelad källa för anslutningarna HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN, COMPONENT VIDEO IN, VIDEO IN och AUDIO IN. Läs mer i “Ingångstilldelning” om hur du byter de ingångskällor som tilldelats ingångsanslutningarna. länk

För att spela upp ljudsignaler som matas in till denna enhet på en TV ansluten via HDMI, ställ in “HDMI-ljud ut”länk till “TV”.

Tillbaka upp