Förklaring av termer

Audyssey

Audyssey Dynamic EQ®

Dynamic EQ löser problem med försämrad ljudkvalitet när ljudvolymen sänks och tar hänsyn till den mänskliga upplevelsen av rumsakustik.
Audyssey Dynamic EQ® fungerar ihop med Audyssey MultEQ® för att ge ett välbalanserat ljud för varje lyssnare på samtliga ljudnivåer.

Audyssey Dynamic Volume®

Dynamic Volume löser problemet med stora variationer i volym mellan TV-program och reklam och mellan lågmälda och högljudda partier i filmer. Audyssey Dynamic EQ® är integrerat i Dynamic Volume och när uppspelningsvolymen justeras automatiskt kvarstår därför upplevelsen av basomfång, tonbalans, surroundintryck och tydliga dialoger.

Audyssey MultEQ®

Audyssey MultEQ® är en lösning för rumsutjämning som kan kalibrera alla ljudsystem så att maximal effekt kan uppnås för varje lyssnare på stora ytor. Baserat på flera rumsberäkningar utför MultEQ® en utjämningslösning som korrigerar för problem med tid och frekvensrespons i uppspelningsområdet och utför också en automatisk surroundsysteminställning.

Dolby

Dolby Digital

Dolby Digital är ett flerkanaligt digitalt signalformat som utvecklats av Dolby Laboratories.

Format återger totalt 5.1 kanaler: 3 kanaler fram (”FL”, ”FR” och ”C”), 2 surroundkanaler (”SL” och ”SR”) och en ”LFE”-kanal för baseffekter.

Eftersom det inte finns någon överhörning mellan kanalerna får man ett mycket realistiskt ljudvält med en ”tredimensionell” känsla (av avstånd, rörelser och ljudfokusering). Det ger en spännande surroundljudupplevelse i hemmiljö.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus är en förbättrad version av Dolby Digital-signalformatet och är kompatibelt med upp till 7.1 kanaler med diskret, digitalt ljud. Ljudkvaliteten har förbättrats tack vare högre dataupplösning. Formatet är uppåtkompatibelt med det konventionella Dolby Digitalformatet, och ger därför större flexibilitet med hänsyn till källsignaler och hårdvaran som används för avspelning.

Dolby Digital EX

Dolby Digital EX är ett 6.1-kanaligt surroundformat från Dolby Laboratories som gör att användarna i sina hem kan använda ljudformatet “Dolby Digital Surround EX”, utvecklat av Dolby Laboratories och Lucasfilm.

Det 6.1-kanaliga ljudet, inklusive bakre surroundkanaler, ger en förbättrad ljudpositionering och expansion av ljudfältet.

Dolby Pro Logic  2-Roman Numeral

Dolby Pro Logic  2-Roman Numeral är en matriskodningsteknologi som utvecklats av Dolby Laboratories.

Vanlig musik, som till exempel CD-inspelningar, kodas i ett 5-kanaligt format för att ge imponerande surroundeffekter.

Surroundkanalernas signaler konverteras till stereo och fullområdessignaler (med ett frekvensomfång på 20 Hz till 20 kHz eller mer) för att skapa tredimensionell ljudåtergivning med extrem närvarokänsla för alla stereokällor.

Dolby Pro Logic  2-Roman Numeral x

Dolby Pro Logic  2-Roman Numeral x är en förbättrad version av Dolby Pro Logic  2-Roman Numeral matriskodningsteknologin. Ljudsignaler som spelats in i 2 kanaler avkodas för att uppnå naturlig ljudåtergivning med upp till 7.1 kanaler. Formatet har tre olika lägen: “Music” som passar för att lyssna på musik, “Cinema” som passa för att spela filmer samt “Game” som optimerats för TV-spel.

Dolby Pro Logic  2-Roman Numeral z

Dolby Pro Logic  2-Roman Numeral z introducerar en ny dimension till hemmaunderhållning genom att lägga till ett par fronthöjdkanaler. Därmed stöds flera källor som till exempel 2-kanaliga källor och källor i 7.1/5.1 med flera kanaler.

Genom att lägga till höjdhögtalare uppe till vänster och höger framför lyssnarmiljön får du en rymligare ljudbild när du spelar upp filmer/musik/spel.

Dolby Pro Logic  2-Roman Numeral z med fronthöjdkanaler är också ett idealiskt alternativ för hushåll som inte har plats att placera surroundbakhögtalare i ett typiskt 7.1-kanalssystem men som kan ha utrymme tillgängligt på bokhyllor för att lägga till höjdhögtalare.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD innebär högdefinitionsljudteknologi som utvecklats av Dolby Laboratories med hjälp av förlustfri kodningsteknologi för att verklighetstroget återge ljudet hos studio-masterinspelningen.

Med detta format ges möjligheten till stöd för upp till 8 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 96 kHz/24 it-upplösning och upp till 6 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 192 kHz/24 itupplösning.

DTS

DTS

Detta är en förkortning av Digital Theater System, som är ett digitalt ljudsystem utvecklat av DTS. DTS levererar ett kraftfullt och dynamiskt surroundljud och återfinns hos världens bästa teatrar och biografer.

DTS 96/24

DTS 96/24 är ett digitalt ljudformat som ger mycket hög ljudkvalitet med 5.1 kanaler och en samplingsfrekvens på 96 kHz med 24-bitars kvantisering av DVD-Video.

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround är standard digitalt surroundformat från DTS, Inc. Det är kompatibelt med en samplingsfrekvens på 44,1 eller 48 kHz och hanterar upp till 5.1 kanaler med diskret kodning av surroundljudet.

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 är ett 6.1-kanalers diskret digitalt ljudformat i vilket en bakre surroundkanal (SB) har adderats till DTS digital surroundljudet. Avkodning av vanliga 5.1-kanaliga ljudsignaler är också möjligt med denna avkodare.

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 är ett 6.1-kanaligt ljudformat i vilket en bakre surroundkanal (SB) har adderats till DTS digitala surroundljud med hjälp av matriskodning. Avkodning av vanliga 5.1-kanaliga ljudsignaler är också möjligt med denna avkodare.

DTS Express

DTS Express är ett ljudformat som stöder lågbitshastighet (max. 5.1-kanaler, 24 till 256 kbps).

DTS-HD

Denna ljudteknologi ger en högre ljudkvalitet och förbättrad funktionalitet än den konventionella DTS och är antagen som alternativt ljud för Blu-ray Disc.

Denna teknologi stödjer flerkanalig, höghastighets dataöverföring, hög samplingsfrekvens och ljuduppspelning utan förluster. Maximalt 7.1 kanaler stöds av en Blu-ray Disc.

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio är en förbättrad version av DTS, DTS-ES och DTS 96/24-signalformaten. Formatet är kompatibelt med samplingsfrekvenser på 96 och 48 kHz och hanterar upp till 7.1-kanaler med diskret digitalljud. Den höga dataupplösningen innebär ljud med mycket hög kvalitet. Detta format är fullt kompatibelt med vanliga ljudformat, inklusive det vanliga DTS digital surround-formatet med 5.1 kanaler.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio är ett förlustfritt ljudformat skapat av Digital Theater System (DTS). Med detta format ges möjligheten till stöd för upp till 8 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 96 kHz/24 it-upplösning och upp till 6 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 192 kHz/24 itupplösning. Formatet är fullt kompatibelt med vanliga ljudformat, inklusive det vanliga DTS digital surround-formatet med 5.1 kanaler.

DTS Neo:6™ Surround

DTS Neo:6™ är en matrisavkodningsteknik för att spela upp 6.1-kanaligt ljud från 2-kanaliga källor. Till den medföljer “DTS Neo:6 Cinema”-tjänsten för att spela upp filmer och “DTS Neo:6 Music” för att spela upp musik.

Ljud

ALAC (Apple Lossless Audio Codec)

Det här är ett kodek för den icke-förstörande ljudkomprimeringsmetoden Lossless från Apple Inc. Kodeket kan spelas på iTunes, iPod eller Phone. Data komprimeras till ca 60 - 70 % och kan expanderas till exakt samma okomprimerade data som originaldata.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC står för Free lossless Audio Codec, och är ett förlustfritt ljudfilformat som är fritt. Förlustfritt betyder att ljudet komprimeras utan någon kvalitetsförlust.

FLAC-licensen är så som visas nedan.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LFE

Detta är en förkortning av Low Frequency Effect som är en utkanal som förstärker effektljud med låg frekvens. Surroundljud intensifieras genom utsändning av 20 Hz till 120 Hz djup bas till systemets subwoofers.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Det här är ett internationellt standardiserat komprimeringsschema för ljuddata, som bygger på videokomprimeringsstandarden ”MPEG-1”. Datavolymen komprimeras till ungefär en elftedel av den ursprungliga storleken samtidigt som en ljudkvalitet motsvarande den på en musik-CD bibehålls.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Det här är namnen på standarder för digitalt komprimeringsformat som används för kodning av video och ljud. Videostandarderna omfattar bl.a. “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. Ljudstandarderna omfattar bl.a. , “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Detta är en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation.

WMA-data kan avkodas med Windows Media® Player.

För att koda WMA-filer, använd bara program som godkänts av Microsoft Corporation. Om du använder ett program som inte godkänts, kanske filen inte fungerar som den ska.

Samplingsfrekvens

Sampling innebär att en ljudvåg (analog signal) avläses med jämna mellanrum och att ljudvågens höjd anges vid varje avläsning i digitaliserat format (skapar en digital signal).

Antalet avläsningar som görs varje sekund kallas ”samplingsfrekvens”. Ju större värde, desto närmare ligger det återgivna ljudet originalet.

Högtalarimpedans

Detta är ett värde på strömmotståndet som anges i Ω (ohm).

Ett lågt värde innebär att högre effekt erhålls.

Funktion för normalisering av dialoger

Denna funktion används automatiskt vid uppspelning av källorna Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS eller DTS-HD.
Den korrigerar automatiskt standard signalnivån för olika programkällor.

Dynamiskt omfång

Skillnaden mellan den maximala oförvrängda ljudnivån och den minimala ljudnivån som kan urskiljas över enhetens brus.

Nedmixning

Med den här funktionen spelar du upp surroundljudet konverterat till ett färre antal kanaler enligt systemkonfigurationen.

Video

ISF

ISF (Imaging Science Foundation) är en organisation som certifierar videotekniker som sedan är kvalificerade att utföra kalibreringar och justeringar i enlighet med installationsmiljön. Där sätts även standarden för optimering av enhetens videoprestanda.

Progressiv (sekventiell skanning)

Detta är ett skanningssystem för videosignaler som visar 1 videoruta som en bild. Jämfört med interlacesystemet ger detta bilder med mindre flimmer och oskarpa kanter.

Nätverk

AES (Advanced Encryption Standard)

Detta är nästa generationens krypteringsstandard som kommer att ersätta dagens DES- och 3DES-kryptering. Tack vare den höga säkerhetsnivån, antas denna krypteringsmetod att i framtiden få bred användning i trådlösa nätverk. Standarden använder “Rijndael”-algoritmen som utvecklats av två belgiska kryptografer. I korthet delar den upp datan i block med fast längd, där varje block krypteras. Den har stöd för datalängder på 128, 192 och 256 bitar och även nyckellängder på 128, 192 respektive 256 bitar, vilket innebär en ytterst hög säkerhetsnivå.

AirPlay

AirPlay sänder (spelar upp) innehåll inspelat i iTunes eller på en iPhone/iPod touch/iPad till en kompatibel enhet via nätverket.

DLNA

DLNA och DLNA CERTIFIED är varumärken och eller handelsnamn som tillhör Digital Living Network Alliance. Det kan hända att allt innehåll inte är kompatibelt med andra DLNA CERTIFIED®-produkter.

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)

Detta är en nätverksnyckel som används för WPA. Den använder krypteringsalgoritmen RC4, dvs. samma som hos WEP, men säkerheten är högre eftersom nätverksnyckeln ändras för kryptering av varje datapaket.

vTuner

Detta är en gratis online-tjänst för Internet-radio.

Besök vTuner-sajten nedan om du har frågor angående denna tjänst.

vTuner-webbsajt:

Denna produkt skyddas av vissa immateriell rättigheter som ägs av Nothing Else Matters Software och BridgeCo. Användning eller distribution av denna teknologi utanför denna produkt utan en licens från Nothing Else Matters Software och BridgeCo eller ett auktoriserat dotterbolag är förbjudet.

WEP Key (Network Key)

Detta är nyckelinformation som används för att kryptera data innan den överförs. Apparaten använder samma WEP-nyckel för kryptering och dekryptering, vilket innebär att samma WEP-nyckel måste anges på bägge enheter för att kommunikation mellan enheterna ska vara möjlig.

Wi-Fi®

Wi-Fi-certifiering garanterar och bevisar kompatibilitet med Wi-Fi Alliance, som är grupp som certifierar gemensam anpassning av och funktion hos av olika trådlösa nätverksenheter.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Detta är en säkerhetsstandard som etablerats av Wi-Fi Alliance. Förutom vanlig SSID (nätverksnamn) och WEP-nyckel (nätverksnyckel), så använder standarden även användaridentifiering och ett krypteringsprotokoll med högre säkerhet.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Detta är en ny version av WPA som upprättats av Wi-Fi Alliance. Denna version är kompatibla med den säkrare AES-krypteringen.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Detta är ett okomplicerad autenticeringssystem för ömsesidig autenticering där en förutbestämd teckensträng måste matcha både hos nätverkets accesspunkten och klienten (dvs. apparaten ansluten till nätverket).

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Detta är en standard från Wi-Fi Alliance för att underlätta att sätta upp trådlösa LAN-anslutningar och konfigurera säkerheten. Det finns två metoder: tryckknappar och PIN-kod (personligt identifieringsnummer).

Nätverksnamn (SSID: Security Set Identifier)

När man skapar trådlösa LAN-nätverk skapas grupper för att undvika interferens, datastöld, osv. Dessa grupper baseras på “SSID (nätverksnamn)”. Ännu bättre säkerhet uppnås genom att använda en WEP-nyckel så att kommunikationen är värdelös om inte både “SSID” och WEP-nyckel stämmer. Detta passar för att temporärt skapa ett förenklat nätverk.

Modem

Enhet som är ansluten till din bredbandsleverantör och som ofta medföljer tjänsten. Det finns ofta även en typ med inbyggd router.

Mediaspelare

iTunes

iTunes är namnet på den multimediaspelare som tillhandahålls av Apple Inc.

iTunes är namnet på den multimediaspelare som ges ut av Apple Inc. Den tillåter hantering och uppspelning av multimediainnehåll som till exempel musik och film. iTunes stöder många vanliga format som AAC, WAV och MP3.

Windows Media Player

Denna Media Player distribueras gratis av Microsoft Corporation.

Den kan använda för att spela spellistor som skapats med Windows Media Player Ver. 11 och även för att spela filer i formaten WMA och WAV.

Annat

App Store

App Store är en webbplats med försäljning av applikationsprogramvara till enheter som iPhone eller iPod touch, och den drivs av Apple Inc.

HDCP

När digitala signaler överförs mellan enheter krypterar denna kopieringsskyddsteknologi signalen för att skydda innehållet från obehörig kopiering.

ZONE2

Den här enheten kan även användas i andra rum än det där den är placerad (MAIN ZONE) (ZONE2-uppspelning). Rummet med ZONE2-uppspelning kallas ZONE2.

MAIN ZONE

Rummet som den här enheten är placerad i kallas MAIN ZONE.

Parkoppling

Sammankoppling (registrering) måste göras för att ansluta en Bluetooth-enhet till den här enheten via Bluetooth. När enheterna är sammankopplade kan de auktorisera varandra och ansluta utan att problem uppstår.
Om det är första gången du använder Bluetooth kan du behöva sammankoppla enheten och Bluetooth-enheten som ska anslutas.
Enheten kan lagra sammankopplingsinformation till maximalt 8 enheter.

Skyddskrets

Den här är en funktion som förhindrar att enheterna skadas av onormala förhållanden som t.ex. överlast, spänningsspikar eller för höga temperaturer.

Om det blir fel på enheten blinkar strömindikatorn rött och enhetens standby-läge aktiveras.

Tillbaka upp