Videokonverteringsfunktion

Den här enheten konverterar automatiskt inkommande videosignaler enligt nedanstående schema innan de skickas till TV:n.

Videokonverteringsfunktionen för Huvudzon är kompatibel med följande format: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-N, PAL-M och PAL-60.

Den här enheten kan konvertera inkommande videosignaler till den upplösning som är inställd för “Upplösning” på menyn innan de skickas till TV:n. länk

HDMI-kontakten på frontpanelen är inte kompatibel.

Tillbaka upp