Varumärkesinformation

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance. AirPlay, the AirPlay logo, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Enskilda användare får lov att använda iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, och iPod touch för privat kopiering och uppspelning av icke upphovsrättsskyddat innehåll och innehåll vars kopiering och uppspelning är tillåtet enligt lag. Upphovsrättsöverträdelse är förbjudet enligt lag.

Tillverkad på licens från Audyssey Laboratories™. Patent sökta i USA och i övriga världen. Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® och Audyssey Dynamic Volume® är registrerade varumärken som tillhör Audyssey Laboratories.

Bluetooth®-ordet och logotyper är registrerade varumärken tillhörande Bluetooth SIG Inc. och all användning av dessa markeringar av D&M Holdings Inc. är licensberättigat. Alla andra varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

Tillverkas under licens från Dolby Laboratories.

Tillverkat under licens enligt USA:s patentnummer:
5 956 674; 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 & andra patent är sökta inom USA och övriga världen &. DTS-HD, symbolen & DTS-HD tillsammans med symbolen är registrerade varumärken& DTS-HD Master Audio är ett varumärke tillhörande DTS, Inc. Produkten inkluderar programvara. ©DTS, Inc. Med ensamrätt.

Termerna HDMI och High-Definition Multimedia Interface samt logotypen HDMI är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Wi-Fi CERTIFIED-logotypen är ett registrerat varumärken tillhörande Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Certification är ett tecken på att enheten har klarat av de korsanslutningstester som utförs av Wi-Fi Alliance, en grupp som certifierar korsanslutning mellan trådlösa LAN-enheter.

Adobe, Adobes logotyp och Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Tillbaka upp