Smart val-funktion

Inställningar som ingångskälla, volymnivå och ljudläge kan registreras till knapparna SMART SELECT 1-4.

Du kan helt enkelt bara trycka på en av de registrerade knapparna SMART SELECT under efterföljande uppspelningar för att växla till den gruppen av sparade inställningar i en enda uppsättning.

Genom att spara ofta använda inställningar på knapparna SMART SELECT 1 – 4 kommer du alltid att enkelt kunna hämta tillbaka samma uppspelningsomgivning.

Funktionen smart val kan minneslagras för varje zon.

Knappen SMART SELECT på denna enhet kan endast användas för att styra MAIN ZONE.

Knappar på fjärrkontrollen som används för detta

Tillbaka upp