Menyöversikt

För att använda menyerna ansluter du en TV och menyerna visas sedan på TV-skärmen.

Rekommenderade inställningar finns inställda som standardinställningar för enheten. Du kan anpassa den här enheten till ditt befintliga system och dina önskemål.

Inställningsobjekt

Detaljerade poster

Betydelse

Sidan

Ljud

Justera dialognivå

Den här inställningen justerar utnivån för att göra dialogen som sänds ut från mittkanalen tydligare.

Justera subwoofernivå

Den här inställningen justerar volymnivån för subwoofern.

Surroundparameter

Justerar surroundljudparametrar.

M-DAX

Ökar låg- och högfrekvenskomponenterna i komprimerat ljud, t.ex. MP3-filer, för att skapa en fylligare ljudbild vid uppspelningen.

Ljudfördröjning

Kompenserar för felaktig timing mellan bild och ljud.

Volym

Ställ in volymen för MAIN ZONE (rummet där enheten är placerad).

Audyssey

Gör Audyssey MultEQ®-, Audyssey Dynamic EQ®- och Audyssey Dynamic Volume®-inställningar.

Grafisk EQ

Använd den grafiska equalizern för att justera tonen i varje högtalare.

Video

Bildjustering

Justerar bildkvaliteten.

HDMI-inställning

Utför inställningar för HDMI ljud-/videoutgångar.

Utgångsinställningar

Göra inställningar för videoutgången.

Skärmvisning

Konfigurerar inställningarna för skärmdisplayen.

TV-format

Ställ in formatet på videosignalen som ska skickas till TV:n som du använder.

Inställningsobjekt

Detaljerade poster

Betydelse

Sidan

Ingångar

Ingångstilldelning

Byter ingångsanslutningstilldelning.

Byt namn på källa

Byter displaynamn för ingångskällan.

Dölj källor

Ta bort ingångskällor som inte används från displayen.

Källnivå

Justerar uppspelningsnivån för ljudingången.

Ingångsval

Ställer in ljudingångsläge och avkodningsläge.

Högtalare

Audyssey®-inställningar

De akustiska egenskaperna hos de anslutna högtalarna och lyssnarrummet mäts och de optimala inställningarna görs automatiskt.

Manuell inställning

Gör högtalarinställningarna manuellt eller ändra Audyssey®-inställningarna.

Nätverk

Information

Visa nätverksinformation.

Anslutning

Väljer om hemmanätverket ska anslutas till ett trådlöst LAN eller ett trådanslutet LAN.

Inställningar

Används för att manuellt välja en IP-adress eller då en proxyserver används.

IP-styrning

Tillåter nätverkskommunikation i standby-läge.

Eget namn

Eget “Eget namn” är namnet som visas för apparaten i nätverket. Du kan ändra Eget namn efter eget önskemål.

Diagnostik

Används för att kontrollera nätverksanslutningen.

Underhållsläge

Används vid underhåll som görs av en Marantz-servicetekniker eller annan installatör. I vanliga fall är det här läget inte lämpligt att användas av slutanvändaren, utan endast av kvalificerade tekniker eller särskilda installatörer.

Inställningsobjekt

Detaljerade poster

Betydelse

Sidan

Allmänt

Språk

Ändrar språket för TV-skärmen.

MILJÖ

Konfigurerar de energisparande funktionerna ECO Mode och automatisk standby.

ZON 2-inställningar

Ställer in ljuduppspelningsinställningarna för ZONE2.

Välj annat zonnamn

Ändra visningstiteln för varje zon till en som du föredrar.

Smart Select-namn

Ändrar displaytiteln för smart val-namnet till ett du föredrar.

Trigger Out

Välj förhållanden för aktivering av funktionen trigger out.

Frontdisplay

Inställningar för enhetens display anges.

Information

Visar information om enhetsinställningar, ingångssignaler osv.

Användningsdata

Anger om anonyma användningsdata ska skickas till Marantz.

Fast programvara

Söker efter den den senaste informationen om uppdateringar och uppgraderingar för den inbyggda programvaran, uppdaterar den inbyggda programvaran och anger visning av meddelanden.

Lås för inställningar

Skydda inställningarna mot oavsiktliga ändringar.

Inställningsguide

Starta konfigurering...

Gör grundläggande installation/anslutningar/inställningar från början enligt de anvisningar som visas på TV-skärmen.

Sidan 8 i den medföljande “snabbstartsguiden”

Språkalternativ

Gör inställningarna, en i taget, enligt de anvisningar som visas på TV-skärmen.

Högtalarkonfig.

Högtalarkalibrering

Nätverksinställningar

Ingångsinställningar

Knappar på fjärrkontrollen som används för detta

Tillbaka upp