Tillbehör

Kontrollera att följande saker levereras tillsammans med produkten.

Snabbstartsguide

CD-swkiva
(Bruksanvisning)

Säkerhetsinstruktioner

Viktigt om radion

Kabeletikett

Natkabel

FM-inomhusantenn

AM-ramantenn

Mikrofon för ljudkalibrering
(ACM1HB)

Mikrofonstativ för ljudkalibrering

Fjarrkontroll
(RC024SR)

R03/AAA-batterier

Tillbaka upp