Spela från en USB-minnesenhet

Spela upp musik eller titta på stillbilder (JPEG) lagrade på en USB-minnesenhet.

Endast USB-minnesenheter som uppfyller massminnesklass standarden kan spelas med den här apparaten.

Apparaten är kompatibel med USB-minnesenheter i ”FAT16”- och ”FAT32”-formaten.

Följande typer av ljud-/bildformat och specifikationer kan spelas på den enheten.
Läs i “Spela upp från en USB-minnesenhet” för mer information. länk

WMA

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)

WAV

MPEG-4 AAC

FLAC

ALAC

AIFF

DSD

JPEG

Knappar på fjärrkontrollen som används för detta

Tillbaka upp