AirPlay-funktionen

Musikfiler som finns lagrade på din iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes kan spelas upp på den här enheten via nätverket.

Wave  visas på menyskärmen medan AirPlay används.

Källingången byts till “Online Music” när AirPlay-uppspelning startas.

Du kan stoppa AirPlay-uppspelningen genom att trycka på White-Arrow-Left -knappen eller välja en annan ingångskälla.

För att se låt- och artistnamn tillsammans, tryck på STATUS på huvudenheten.

För information om hur iTunes används, se även Hjälpen för iTunes.

Skärmbilden kan variera beroende på OS- och programvaruversionerna.

Tillbaka upp