Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Strömmen slås inte på.

Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i nätuttaget. länk

Enheten är i standbyläge. Tryck på Power Button -knappen på enheten eller POWER Power Button -knappen på fjärrkontrollen. länk

Strömmen stängs av automatiskt.

Insomningstimern är inställd. Slå på strömmen igen. länk

Enheten är inställd på automatiskt standbyläge. Det automatiska standby-läget sätter enheten i standby-läge om den inte används på 15 minuter. Ställ in “Auto-Standby” i menyn på “Off” för att inaktivera det automatiska standby-läget. länk

Tillbaka upp