Ljud från digitala enheter kan inte spelas upp (Optisk)

“Signal Unlock” visas på skärmen.

När digitala ljudsignaler inte kan identifieras visas “Signal Unlock”. länk

“Unsupported” visas.

“Unsupported” visas när ljudsignalerna som matas in inte stöds av den här enheten. Kontrollera formatet på ljudutgången från din digitala enhet. länk

Tillbaka upp