Ställa in insomningstimern

Du kan få strömmen att automatiskt växlas till standby när en inställd tid förflutit. Det är bekvämt om du t.ex. vill lyssna på något när du ska somna.

Tryck på SLEEP under uppspelning och välj tid.

“SLEEP”-indikatorn på skärmen tänds.

Insomningstimern kan väljas till upp till 90 minuter i steg av 10 minuter.

Annullera timern för sovfunktionen

Tryck på SLEEP för att välja “Sleep Off”.

“SLEEP”-indikatorn på skärmen släcks.

Insomningstimerinställningen avbryts när enheten går in i standby-läge.

För att kontrollera tiden som återstår tills insomningstimern aktiveras trycker du på SLEEP.

Tillbaka upp