LED blinkar

Blinkar rött. (Blinkar i intervaller om 0,25 sekunder)

Förstärkarkretsen i den här enheten fungerar inte. Stäng av strömmen och kontakta reparatör.

Ledarna till två högtalare rör vid varandra eller så sticker en ledare ut ur uttaget och vidrör enhetens bakpanel och därmed aktiveras skyddskretsen. Koppla först ur nätkabeln, tvinna ledarens ände ordentligt eller använd en koppling och koppla in den igen.

Blinkar rött. (Blinkar i intervaller om 2 sekunder)

Skyddskretsen har aktiverats till följd av förhöjd inre temperatur. Stäng av enheten, vänta tills den svalnat helt och hållet och sätt på enheten igen.

Tillbaka upp