Förväntat ljud hörs inte

Hörlursvolymen är låg.

Byt “H/P Amp Gain” till “High” om du använder hörlurar med hög impedans eller låg känslighet. länk

Vänster och höger kanal är inte balanserade.

Tryck på DBB/TONE-knappen på fjärrkontrollen för att justera “Balance”. länk

Det hörs inget ljud från subwooferhögtalaren.

Kontrollera subwooferns anslutningar. länk

Slå på strömmen till subwooferhögtalaren.

När högtalaren som är vald för ljuduppspelning är inställd på “Speakers B” matar den här enheten inte ut ljud till subwoofern. Växla till “Speakers A”. länk

Inställda värden visas inte under “DBB (Dynamic Bass Boost)”, “Bass” och “Treble”.

“DBB (Dynamic Bass Boost)”-, “Bass”- och “Treble”-inställningarna påverkar inte utgångsljudet eller subwooferutgången.

Tryck på DBB/TONE-knappen på fjärrkontrollen för att ställa in “Off” på “Source Direct”. länk

Tillbaka upp