Ljudet avbryts eller ljudstörningar hörs

Ljudet kan ibland avbrytas under uppspelning från en USB-minnesenhet.

Ljudet kan avbrytas om överföringshastigheten från USB-minnesenheten är låg.

Brus inträffar på enheten när du ringer ett mobiltelefonsamtal.

Avståndet mellan den här enheten och mobiltelefonen ska vara minst 20 cm när du ringer samtal.

Ljudet kan ibland avbrytas under uppspelning från en CD-R/CD-RW.

Ljudet kan hoppa under uppspelning av en CD-R/CD-RW med högupplösta ljudkällor.

Detta kan bero på dålig inspelningskvalitet eller att själva skivan är av dålig kvalitet. Använd en skiva som är korrekt inspelad.

Ljudstörningar förekommer ofta i DAB-/FM-sändningar.

Ändra riktning eller plats för antennen. länk

Använd en utomhusantenn. länk

Avskilj antennen från andra anslutningskablar. länk

Tillbaka upp