Ställa in DAB-/FM-stationer

Upp till 40 stationer kan sparas i förvalslistan.

Tryck på OPTION när stationen tas emot för att spara den.

En meny med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Preset Memory” och tryck sedan på ENTER.
Använd 0–9, +10 eller CHANNEL + och – för att välja siffra för förinställningen och tryck därefter på ENTER.

“ * ” visas när en registrerad förinställningssiffra är vald. Tryck på ENTER för att skriva över förinställningssiffrans data.

Maximalt kan 30 DAB-stationer förväljas.

Tillbaka upp