Ställa in FM-stationer automatiskt (Automatisk förinställning)

Du kan automatiskt spara alla FM-stationer som kan tas emot i förvalslistan. Upp till 40 stationer kan sparas.

Tryck på SEARCH när FM tas emot.

Används för att visa sökmenyn.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Auto Preset” och tryck sedan på ENTER.
Tryck på ENTER när “Press Enter” blinkar.

Enheten börjar automatiskt att söka efter radiostationer för förval.

När förinställningen är slutförd visas “Auto Preset Complete” på skärmen.

Tryck på Square Black för att avsluta automatisk stationsinställning.

Stationer med svag signalstyrka kan inte förinställas automatiskt. Om du vill förinställa en sådan station måste du göra det manuellt.

När 40 stationer har sparats går det inte att spara fler stationer i förvalslistan.

DAB-stationer kan inte sparas automatiskt.

När automatisk förinställning används raderas befintlig FM-information och den nya FM-stationen registreras.

Tillbaka upp