Byta FM-mottagningsläge (finjusteringsläge)

Byta mottagningsläge till FM. Om du inte kan ställa in stationer automatiskt med läget “Auto” kan du ändra läge till “Manual” och ställa in stationerna manuellt.

Tryck på OPTION när FM tas emot.

En meny med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Tune Mode” och tryck därefter på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att ändra till önskad inställning, och tryck därefter på ENTER för att välja inställningen.

Auto:

Sök automatiskt efter en station som går att ta emot och ställ in den.

Manual:

Ändra frekvensen manuellt ett steg varje gång då knappen trycks in.

När “Tune Mode” är inställt på “Auto” tänds “AUTO”-indikatorn.

När “Tune Mode” är inställt på “Auto” och en stereosändning tas emot tänds “ST”-indikatorn.

Tillbaka upp