Lyssna på DAB-/FM-sändningar

Tryck på TUNER för att välja mottagningsband.

DAB:

För att lyssna på DAB-sändningar.

FM:

För att lyssna på FM-sändningar.

Söker automatiskt efter DAB-stationer när DAB väljs första gången på en nyinköpt enhet.

Tryck på TUNE + eller TUNE – för att välja den station du vill lyssna på.

När en station tas emot lyser indikatorn “TUNED”.

Du kan även välja station genom att trycka på shirosankaku shirosankaku-Reverse på huvudenheten.

Tillbaka upp